1935
Remigio Richart Richart
1945
Francisco Pascual Peidró (Riuet)
1958
Juan Sanz Francés
1971
Antonio Bernabeu Rico
(Toni L'Obrer)
1984
Rafael Insa Satorre
1998
Leon Grau Mullor
 
2012
Juan Miguel Miró Peiró


©2009 Filà Berberiscos